Ontwerp

werkwijze plan van aanpak ontwerp

Een ontwerpproces verloopt van grof naar fijn en heeft vrijwel altijd een gefaseerde opbouw. Door het werken in verschillende fases kan de opdrachtgever per fase opdracht verlenen (en dus niet alles in één keer) en kan het ontwerpproces opgedeeld worden in verschillende mijlpalen. Alternativ hanteert voor de meeste projecten de fasering zoals omschreven in de DNR 2011(De Nieuwe Regeling BNA), uiteraard is ieder ontwerp uniek en wordt er voor de start van een ontwerpproces een passende fasering vastgesteld.

Een ontwerpproces kent vaak de volgende fases:

Oriëntatie, initiatief, haalbaarheid en projectdefinitie.

De eerste ontwerpfase is de fase Oriëntatie, Initiatief, haalbaarheid en projectdefinitie: de start van een project. Voordat wij starten met het maken van een ontwerp worden eerst zoveel als mogelijk de randvoorwaarden besproken en vastgelegd. Het gaat dan onder andere om zaken als: Wat is de planning? Wat is het beschikbare budget? Wat is het gewenste Programma van Eisen? Wat moet er in het ontwerp komen? Welke sfeer moet het project gaan hebben? Welke wensen heeft de opdrachtgever op voorhand? Deze gegevens vormen een uitgangspunt voor de volgende ontwerpfase en kunnen gedurende het ontwerpproces nog bijgesteld worden.

SO: Schetsontwerp.

Dit is de eerste fase waarin ontwerpschetsen gemaakt worden op basis van de gegevens die verzameld zijn in de kick-off van het project. Er wordt een analyse gemaakt van deze gegevens (incl. wet- en regelgeving) en van de omgeving van het ontwerp. In de SO-fase ontstaat de hoofdvorm van de inrichting, de eerste ideeën over de indeling en de te gebruiken kleuren en materialen, vaak aan de hand van een variantenstudie. De schetsen en mogelijke varianten worden besproken met de opdrachtgever totdat er een goede basis ligt voor een ontwerp. Indien nodig wordt het plan in deze fase al een keer in concept besproken. Na goedkeuring van de opdrachtgever wordt gestart met de volgende ontwerpfase.

VO: Voorlopig ontwerp.

In deze wordt de basis van het ontwerp vanuit de SO-fase verder uitgewerkt. Het ontwerp wordt in 3D digitaal getekend en aan de opdrachtgever gepresenteerd. De indeling van het ontwerp en de te gebruiken kleuren en materialen worden vastgesteld en overlegd.

Zie HIER enkele voorbeelden

Wij verzorgen ook de offerteaanvragen en selectie van aanvullende expertises zoals de constructeur, installatieadviseur of bouwteampartner / aannemer (indien van toepassing). Het voorlopig ontwerp wordt bij voorkeur ook financieel getoetst om te checken of de gemaakte plannen binnen het beschikbare budget passen.

DO: Definitief ontwerp.

Deze fase is de fase waarin de nadruk verschuift van het ontwerpen van de inrichting naar de technische uitwerking hiervan. Uiteraard gaan deze begrippen hand in hand gedurende het gehele ontwerpproces. In de DO-fase worden de keuzes uit de voorgaande fases vastgelegd en verder uitgewerkt. De DO-fase levert naast een tekening ook een gedetailleerde kosten specificatie op. De opdrachtgever heeft op dit moment de keuzemogelijkheid om de realisatiefase met ons in te gaan of derden uit te nodigen voor die fase.

TO: Technisch ontwerp.

Bij enkele van onze projecten dienen wij na de DO-fase nog een TO-fase af te ronden. In de TO-fase wordt het technisch bestek van de inrichting gemaakt. Aan de hand van deze gegevens kunnen één of meerdere partijen een prijs maken voor de realisatie van het ontwerp. Denk hierbij met name aan objecten die ontwikkeld worden uit functioneel oogpunt of juist door effectief ontwerp, bruikbare vierkante meters optimaal benutten.

UO: Uitvoering gereed ontwerp.

Wanneer het bestek gereed is gemaakt in de TO-fase wordt op basis hiervan een uitvoerende partij geselecteerd. Om het ontwerp te realiseren zijn gedetailleerde tekeningen nodig waar alle benodigde informatie op verwerkt is. Vaak wordt er in deze fase ook nog overlegd met de partijen over de exacte detaillering en wijze van inrichten, de uitvoeringsplanning, exacte materiaalkeuze, etc. Wanneer de ‘werktekeningen’ gereed zijn zit de voorbereiding erop en kan de realisatie van het project beginnen!

DV: (Esthetische) directievoering.

Dit de laatste fase in het ontwerpproces. In deze fase wordt de opdrachtgever geadviseerd bij de uitvoering en realisatie van het werk, worden tekeningen van derden (fabrikanten, de aannemer, hovenier, etc.) esthetisch gecontroleerd en kunnen wij namens de opdrachtgever aanwezig zijn bij werk- en bouwvergaderingen. Wij fungeren in deze fase als intermediair tussen de opdrachtgever en de “bouwende” partijen. Deze fase is afgelopen wanneer het ontwerp naar tevredenheid is opgeleverd aan de opdrachtgever!

Evaluatie en nazorg.

Wanneer het project is opgeleverd (of wanneer een ontwerpproces voortijdig wordt beëindigd door externe invloeden) wordt er een evaluatie gehouden van het ontwerpproces. Het doel hiervan is om leerpunten te trekken voor toekomstige trajecten en onze dienstverlening zo goed als mogelijk te maken en te houden!

logo alternativ
Oud Over 17
3632 VA Loenen aan de Vecht